מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי אבן קיסר בע"מ (להלן: "אבן קיסר") באתר האינטרנט הנמצא בבעלות אבן קיסר ומופעל על ידה, תחת שם המתחם:  www.caesarstone.co.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של אבן קיסר, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד ולחוד: "האתר"), בין השאר, את האופן שבו ­­­­­­­­אבן קיסר אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

המידע שנאסף על ידי אבן קיסר

אבן קיסר אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש - בעת השימוש באתר ייתכן ו­­­­­­­­אבן קיסר תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר ו/או טופס בקשה להצטרפות לרשומות התפוצה של אבן קיסר בניוזלטר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, ומידע בקשר עם פנייתך לאבן קיסר, לרבות תוכן פנייתך והאם הנך פונה כלקוח פרטי או כמעצב, קבלן, אדריכל או מעבד שמשתמש או מעוניין להשתמש במוצרי ושירותי אבן קיסר.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האמור לעיל, אולם באם תבחר שלא למסור את המידע לאבן קיסר הדבר ישפיע על יכולתנו לענות לשאלותייך או לצרפך לקבלת הניוזלטר, הצעות ומידע בעניין מוצרי ושירותי אבן קיסר.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר - כאשר נעשה שימוש באתר, אבן קיסר אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות –קבצי cookie). קבצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו אתה גולש באתר לצורך איסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, וכן מידע אודות המכשיר, כולל כתובת IP שלך  וכדומה). כמו כן, הקבצים מאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר, וזאת לצורך תפעולו השוטף של האתר ולשיפור את חוויית המשתמש בהם. למידע נוסף אודות השימוש בקבצי Cookie באתר אנא עיין במדיניות השימוש בעוגיות [להוסיף קישור] של אבן קיסר.

המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של אבן קיסר ובאחריותה, והינך מאשר לאבן קיסר להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש- ישמש ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר והשירותים והתכנים המוצעים בו; וכן על מנת לאפשר לאבן קיסר להבין טוב יותר את השוק בו היא פועלת ולהתאים את פעילותה העסקית בהתאם. כמו כן, ככל שהסכמת לקבלת תוכן פרסומי מאבן קיסר, ישמש המידע לשליחת דיוור ישיר במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים של אבן קיסר (כמפורט להלן), מעת לעת ולפי שיקול דעתה של אבן קיסר.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר- ישמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו; לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; ולשם התפעול השוטף, ניהול ופיתוח האתר.

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת, ­­­­­­­­אבן קיסר תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דואר, דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם ­­­­­­­­אבן קיסר ("חומר פרסומי"). יובהר כי באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של ­­­­­­­­אבן קיסר בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור "הסר מרשימת תפוצה זו" שיצורף לכל תכתובת שיווקית שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ­­­­­­­­אבן קיסר דרך האתר בלינק: "צור קשר".

הסכמתך לקבלת חומר פרסומי מהווה גם הסכמה לשימוש בכתובת הדואר-האלקטרוני שלך בקמפיינים של פרסום ממוקד ברשתות חברתיות. שימוש זה נעשה על מנת להגיש לך, ולקהל יעד דומה לך, פרסומות מקוונות המותאמות להתעניינות שלך במוצרי אבן קיסר.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

אבן קיסר לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו כדי לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:

  1. לספקי ונותני שירות של אבן קיסר המספקים לאבן קיסר שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר, שירותי שיווק, שמירת קשר עם לקוחות ופיתוח עסקי. צדדים שלישיים אלה רשאים לגשת ולעבד את המידע האישי שלך רק בהתאם להוראותיה של אבן קיסר ורק בכפוף למדיניות פרטיות זו;
  2. לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך;
  3. לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של אבן קיסר עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.
  4. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של ­­­­­­­­אבן קיסר יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה ­­­­­­­­אבן קיסר תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
  5. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין ­­­­­­­­אבן קיסר ו/או מי מטעמה;
  6. לצורך קמפיינים של פרסום ממוקד ברשתות חברתיות כמתואר בפרק הקודם.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים על ידי גורמים שלישיים. ­­­­­­­­אבן קיסר אינה בעלת שליטה, אינה מפעילה ו/או מעסיקה גורמים שלישיים אלה ועל כן מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידם.

ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.  מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.

אבטחת מידע

­­­­­­­­אבן קיסר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של ­­­­­­­­אבן קיסר להתחייב כי האתר ו/או המידע האישי שתמסור לאבן קיסר באמצעות האתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

זכויות המשתמש במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. לפיכך, אם תרצה לעיין במידע או לשנות את המידע שאנו אוספים אודותייך באמצעות האתר, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד ה"צור קשר" באתר וציין את תוכן פנייתך.

בנוסף, אם וככל שהמידע שבמאגרי אבן קיסר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אבן קיסר תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לאבן קיסר לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של אבן קיסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

העברת מידע מחוץ לישראל

אבן קיסר רשאית להעביר את המידע האישי שלך לספקים ו\או לאחסון בשרתים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אבן קיסר מתחייבת כי כל העברה כאמור מחוץ לגבולות מדינת ישראל תיעשה בהתאם להוראות הדין הרלוונטי, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

שינויים במדיניות הפרטיות

אבן קיסר שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בתחתית מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהי המדיניות העדכנית ביחס להגנה על המידע האישי שלך. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

צור קשר

במקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, או לבירורים לגבי האופן שבו אנחנו עושים שימוש במידע אודותיך, או אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של אבן קיסר, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד ה"צור קשר" באתר.

עודכן ביום: 15 באפריל 2024.